Versterken patiënt

Met wie we ook samenwerken, de patiënt heeft altijd eigen inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan het motto van Bravis ziekenhuis, ‘Samen word je beter’. De patiënt wordt continu uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over de manier waarop zorg wordt verleend. De patiënt heeft een stem in het zorgproces. We vinden hiervoor een individuele, van mens tot mens gerichte houding én aanpak belangrijk. Dit vraagt om een verandering in de omgang tussen patiënt en zorgverlener.

Bekijk de video - Roy Timmerman over Bravis ziekenhuis - "Eens een vechter, altijd een vechter"

Samen beslissen

Door samen met de arts te beslissen welke behandeling het best past, kan de patiënt een belangrijke invulling geven aan het motto Samen word je beter. In 2019 hebben we samen beslissen verder op de kaart gezet binnen het Bravis ziekenhuis.

Nieuwe innovaties helpen de zorg vooruit

BRAVE

De ziekenhuiszorg is volop in ontwikkeling en nieuwe technieken en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. In het Bravis ziekenhuis brengt InnovatieTeam Brave medewerkers, artsen en patiënten bij elkaar rondom e-health en helpt ideeën te realiseren die de zorg beter maken. In 2019 zijn tal van projecten uitgevoerd.

BravisRadar

Bravis ziekenhuis wil van patiënten weten hoe zij de zorg en behandeling ervaren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hiervoor is de BravisRadar ontwikkeld, een instrument waarmee patiënten aan de hand van vragenlijsten online hun ervaringen kunnen delen. 

Gestart

In 2019 is Bravis Radar in het hele ziekenhuis ingevoerd. Bijna alle klinieken zijn in 2019 gestart met de BravisRadar, evenals een groot van de poliklinieken. Ook de OK en de functieafdeling maken deel uit van de BravisRadar.

Wat levert het op?

De kracht van de BravisRadar is dat de resultaten direct zichtbaar zijn voor de betreffende afdeling. Het team heeft zelf zicht op wat er leeft onder de patiënten en kan daardoor snel verbeteracties opzetten. Vooral de complimenten die door de patiënt zelf worden gegeven, geven een positieve impuls aan het team. 

Anita Akkermans
Teamleider Polikliniek Chirurgie & Vaatlab

“Je voelt dat de flow op de poli goed is, maar het was voor mij echt heel leuk om dat bevestigd te zien. Het heeft ons gesterkt in het idee dat we de goede dingen doen, op het goede moment en op de goede manier, met hier en daar nog wat winst te behalen.”

Lees meer

Femke Alberts
functionaris kwaliteit en veiligheid OK & Botbank

“Het geeft ons echt een steuntje in de rug dat patiënten het heel fijn vinden bij ons. Zoveel complimenten hadden we niet gedacht, wel gehoopt.”

Lees meer

Bravis ziekenhuis in de media

Hoe is Bravis ziekenhuis in het verslagjaar 2019 in de media verschenen? Alle gegevens zijn verzameld, zowel van externe partijen als van onze eigen website en socialmediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Informatiebijeenkomsten voor patiënten in het Bravis ziekenhuis

In 2019 zijn informatiebijeenkomsten gehouden over:

  • Endometriose, wat nu? / Endolounge
  • Leven en werken met migraine
  • Cholesterol ‘vet belangrijk’
  • Sarcoidose en medicatie
  • Prostaatkanker, en nu?                    

Lotgenotencontact

In het verslagjaar hielden drie patiëntenverenigingen bijeenkomsten voor lotgenotencontact in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal: Diabetes Vereniging Nederland (vier keer), Nederlandse Stomavereniging (twaalf keer) en ProstaatkankerStichting (vier keer). 

Inloopbijeenkomsten

In 2019 hielden drie patiëntenverenigingen een inloopbijeenkomst in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Vertegenwoordigers van de verenigingen gaven informatie en belangstellenden konden hun vragen stellen. De volgende patiëntenverenigingen waren aanwezig: Harteraad, Hematon (patiëntvereniging voor mensen met bloed- en lymfklierkanker op het OC) en de Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie (PVVN).

Tentoonstelling

Eind januari was het Migraineweek in Bravis locatie Roosendaal. In samenwerking met vereniging Hoofdpijnnet was er een tentoonstelling als onderdeel van de landelijke campagne “Maak van migraine een Hoofdzaak”.

Roy Timmerman over Bravis ziekenhuis -

Roy Timmerman over Bravis ziekenhuis - "Eens een vechter, altijd een vechter"