Samen beslissen

Door samen met de arts te beslissen welke behandeling het best past, kan de patiënt een belangrijke invulling geven aan het motto Samen word je beter. In 2019 hebben we samen beslissen verder op de kaart gezet binnen het Bravis ziekenhuis.

Keuzehulpmiddel prostaatkanker

De urologen zijn gaan werken met een keuzehulpmiddel bij prostaatkanker. Deze keuzehulp ondersteunt de patiënt en de arts om samen tot een goede keuze van behandelen te komen. De eerste evaluaties waren positief, zowel aan de kant van de arts als aan de kant van de patiënt.

MedGezel op reumatologie

In 2019 hebben we de pilot medisch coach op de afdeling reumatologie afgerond. In deze mooie samenwerking met de stichting MedGezel is gebleken dat de medisch coach een grote meerwaarde kan bieden voor de patiënt. Deze coach ondersteunt de patiënt in de voorbereiding op, tijdens en na het spreekuurbezoek. De deelnemende patiënten, artsen en medisch coaches waren allen positief. Als klap op de vuurpijl is dit project genomineerd voor de NIAZ jaarprijs 2020. In 2020 gaan we verkennen hoe dit project een vervolg kan krijgen binnen het Bravis ziekenhuis.

Vooruitblik naar 2020

De projectgroep zal zich in 2020 richten op een aantal trajecten die al eerder in gang zijn gezet: 

  • Het verder invoeren van het project pre-dialyse. In de pre-dialysefase wordt de patiënt nauw betrokken bij het maken van keuzes. Dit project is in zijn tweede jaar geëvalueerd. Met de uitkomsten gaan we verder aan de slag.
  • Het uitbreiden van het aantal keuzehulpmiddelen bij meerdere specialismen.
  • Het evalueren van de Drie Goede Vragen.
  • Ondersteunen en verbeteren van al lopende processen in Bravis.