Optimalisatie bedrijfsvoering

Financiële risico’s en onzekerheden

Een belangrijke onzekerheid in de ziekenhuissector, en daarmee voor Bravis, blijft elk jaar het macrobeheersinstrument (MBI) dat door de minister van VWS kan worden ingezet om overschrijdingen van het macrokader terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg, van toepassing.

De uitkomsten van de rechtmatigheidcontroles 2019 en het zelfonderzoek zijn ingeschat en verwerkt. De uitkomsten van deze controles en onderzoeken zijn de laatste jaren sterk verbeterd en de rechtmatigheidscorrectie op de omzet is beperkt. Afhandeling van de schadelast met zorgverzekeraars was een onzekerheid maar de afrekeningen van oude jaren zijn inzichtelijk en in lijn met de voorziene schadelastcorrectie voor zorgverzekeraars.

Planning & Control cyclus

Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren.

Verbetering bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van Bravis ziekenhuis zijn in 2018 diverse verbeteringen doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen op het gebied van doelmatigheid, Horizontaal Toezicht, risicomanagement, Treasury en afspraken met zorgverzekeraars.

Resultaten en verantwoording

Benieuwd welke resultaten Bravis ziekenhuis heeft behaald? Lees hier meer informatie over onze resultaten (en doelstellingen) en lees meer over de bijbehorende verantwoording.

 

Exploitatieresultaat

De omzetgroeiverwachting voor de komende jaren is beperkt, tarieven staan onder druk en volumegroei is niet meer vanzelfsprekend. Aandacht voor beheersing van de zorgkosten is blijvend noodzakelijk.
 

Aan het woord. Luc Stevens, manager Finance & Control

Bravis is een financieel gezond ziekenhuis

Over de jaarcijfers 2019 van Bravis is Luc Stevens, manager Finance & Control, tevreden. “We voldoen aan de financiële eisen die we onszelf hebben gesteld: een marge van 2%. Bravis is een financieel gezond ziekenhuis en dat hebben we bewerkstelligd door de zorg te leveren die wij met zorgverzekeraars hebben afgesproken en zo efficiënt mogelijk te werken. De lateralisatie van zorg voor de twee zorglocaties heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.