Keten- en anderhalvelijnszorg

Er is in 2019 veel gebeurd op het gebied van keten- en anderhalvelijnszorg. De stichting WestWest, die Bravis samen met regionale zorgpartners heeft opgericht om de zorg in de regio te verbeteren en toekomstbestendig te maken, heeft een belangrijke rol gespeeld bij veel van onderstaande projecten en resultaten. 

Bekijk de video - Internist Harmen Krepel over Bravis ziekenhuis

Samenwerking met kinderartsen, hartfalen en COPD

De meekijkconsulten door kinderartsen in een huisartsenpraktijk in Bergen op Zoom zijn goed geïmplementeerd. Na drie jaar ‘proefdraaien’ is het in 2019 gelukt ook de financiering voor deze patiëntconsulten te organiseren. Ook voor de stabiele patiënten met hartfalen is een grote stap gemaakt in de afspraken tussen cardiologen en huisartsen: zodra het verantwoord is, neemt de huisarts de behandeling over van de cardioloog. Het regionale zorgpad ‘COPD met longaanval’ is verder geïmplementeerd en leidt tot minder opnamedagen in het ziekenhuis voor COPD-patiënten. Naast Bravis zijn ook andere zorgaanbieders in de regio bezig om de COPD-zorg te verbeteren. Het is nog een regionale uitdaging om het COPD-zorgproces in samenhang met elkaar te verbeteren.

KL_reumatologie-21.jpg

Kwetsbare ouderen

De basis van het regionale Aanmeldportaal voor spoedzorg van kwetsbare ouderen is inmiddels alweer enkele jaren geleden gelegd. Hierdoor voorkomen we, samen met de ouderenzorg en de huisartsenzorg, dat patiënten onnodig in het ziekenhuis opgenomen worden. Omdat de aandacht hiervoor wat ingezakt is en er meer mogelijkheden zijn, hebben we in 2019 samen met zorgpartners het initiatief genomen om een volgende ontwikkelstap te maken.

Mijlpaal voor longpatiënten

Er is een hele mooie mijlpaal bereikt voor alle longpatiënten in de regio: de voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars hebben samen een longformularium opgesteld voor het verzorgingsgebied van Bravis en Amphia. Dit betekent dat aan deze patiënten eenduidige medicatie wordt voorgeschreven met een standaard inhalatie-instructie. Veel duidelijker dus. De daadwerkelijke implementatie volgt in 2020.

KL_verpleegkundige.jpg

Eerste lijn voor oogpatiënten succesvol

Het eerdere succesvolle initiatief waarbij oogpatiënten in een buitenpolikliniek gezien worden door een optometrist, krijgt een vervolg. Veel patiënten blijken niet naar een oogarts te hoeven doorverwezen. Hierdoor kan de patiënt sneller geholpen worden in de eerste lijn of door een opticien. Na een verkenning in de regio wordt deze service in 2020 voor alle patiënten in de Bravis-regio mogelijk.

Verpleging in de thuissituatie

De medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie heeft zich verder uitgebreid. Steeds meer patiënten worden thuis behandeld. Naast het regionaal opgezette Wondexpertisecentrum, waarin intensief samen wordt gewerkt met thuiszorgpartners en huisartsen, worden steeds meer verpleegkundige handelingen door de thuiszorg bij de patiënt thuis uitgevoerd. Denk daarbij aan bloedtransfusies, oncologisch-verpleegkundige handelingen, intraveneuze (antibiotica)behandelingen en dialysebehandelingen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. 

KL_silverfit.jpg

Ontwikkeling van Bravispunt

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, de ontwikkelingen in diagnostiek én de plannen voor nieuwbouw hebben geleid tot nieuwe inzichten over de buitenpoliklinieken. In 2019 is het plan vastgesteld om in 2020 de buitenpoliklinieken een nieuw format te geven of om te vormen tot een ‘Bravispunt’. Het gaat om de huidige en toekomstige locaties in Oudenbosch, Etten-Leur, Steenbergen, Huijbergen, St. Willebrord en Tholen

Samenwerkingen

In 2019 zijn met diverse ketenpartners nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op zorginhoudelijk gebied. 

Zo sloot het Bravis ziekenhuis met zeven andere zorginstellingen een intentieverklaring af over transmurale samenwerking voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ‘Breinlijn’, een gratis online hulplijn voor mensen met hersenletsel. In het eigen verzorgingsgebied sloot Bravis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de verpleeghuizen en thuiszorg voor het opzetten van het regie- en expertisecentrum voor medisch-specialistische verpleegkundige zorg bij patiënten thuis. 

Ook de samenwerking tussen medisch ondersteunende afdelingen van diverse ziekenhuizen werd intensiever. In 2019 startten ZorgSaam in Terneuzen en Bravis een onderzoek naar de samenvoeging van klinische chemie en hematologie. Vooruitlopend op de besluitvorming daarover leverde Bravis een waarnemend klinisch chemicus. Ook ondersteunt een klinisch fysicus van Bravis de collega in ZorgSaam. Microvida, het laboratorium voor medische microbiologie van Amphia, ZorgSaam en Bravis, trad in overleg met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis over aansluiting van hun afdeling medische microbiologie. Deze aansluiting is per 1 april 2020 gerealiseerd. 

Internist Harmen Krepel over het Bravis ziekenhuis

Internist Harmen Krepel over het Bravis ziekenhuis