Strategische thema's

In dit hoofstuk leest u over diverse verbeteringen die het Bravis ziekenhuis in 2019 heeft doorgevoerd. Onze missie is het leveren van goede, medisch specialistische zorg aan de inwoners van Westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Met de verbeteringen willen we de ziekenhuiszorg in onze regio behouden én verbeteren.

Vijf strategische thema’s

In ons beleidsplan hebben we omschreven hoe we verder bouwen met waar we als ziekenhuis mee bezig zijn. Ook speelt het in op de veranderingen om ons heen. Alle plannen voor de komende periode komen voort uit de belofte ‘Samen word je beter’. Uit het beleidsplan vloeien vijf thema’s voort: Versterken patiënt, Versterken medewerker en organisatie, Kwaliteit en veiligheid, Keten- en anderhalvelijnszorg en Optimalisatie (bedrijfsvoering). Aan deze strategische thema’s bouwen we continu verder. Elk strategisch thema heeft een eigen hoofdstukje in dit jaarverslag, waarin u kunt lezen wat er in 2019 is gebeurd.

Meer informatie over ons beleidsplan

Bravis ziekenhuis - Beleidsplan 2019 - 2021

Versterken patiënt

Met wie we ook samenwerken, de patiënt heeft altijd eigen inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan het motto van Bravis ziekenhuis, ‘Samen word je beter’. De patiënt wordt continu uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over de manier waarop zorg wordt verleend. De patiënt heeft een stem in het zorgproces. We vinden hiervoor een individuele, van mens tot mens gerichte houding én aanpak belangrijk. Dit vraagt om een verandering in de omgang tussen patiënt en zorgverlener.

Versterken medewerker en organisatie

Bravis ziekenhuis wil een aantrekkelijke werkgever zijn met deskundige en tevreden medewerkers. Om onze maatschappelijke taak goed te kunnen uitoefenen, zijn een gezonde en veilige omgeving essentieel. Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn.

Kwaliteit en veiligheid

Het ziekenhuis wil aan haar patiënten een veilige omgeving bieden. Het accent ligt op veilig handelen door medewerkers en medisch specialisten en het verbeteren van kwaliteit op basis van uitkomsten van zorg.

Keten- en anderhalvelijnszorg

Er is in 2019 veel gebeurd op het gebied van keten- en anderhalvelijnszorg. De stichting WestWest, die Bravis samen met regionale zorgpartners heeft opgericht om de zorg in de regio te verbeteren en toekomstbestendig te maken, heeft een belangrijke rol gespeeld bij veel van onderstaande projecten en resultaten. 

Optimalisatie (bedrijfsvoering)

Onze missie is het leveren van goede, medisch specialistische zorg aan de inwoners van Westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Hier leest u meer informatie over diverse verbeteringen die binnen Bravis ziekenhuis zijn doorgevoerd. Het doel van deze verbeteringen is het behouden én verbeteren van de ziekenhuiszorg in de regio.