Ziekenhuis-CJG schakel tussen Bravis en Jeugdhulpverlening

Het ziekenhuis-CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een nieuwe, laagdrempelige voorziening voor jongeren en ouders met vragen over opgroeien en opvoeden. Sinds 1 juni zijn de negen gemeenten van West-Brabant West gestart met een ziekenhuis-CJG in het Bravis ziekenhuis. Het ziekenhuis-CJG is een schakel tussen de kinderartsen van het Bravis ziekenhuis en Jeugdhulpverlening in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg.

Dagelijkse praktijk

Kinderartsen in Nederland worden in hun dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met jeugd met klachten, waarbij (psycho)sociale factoren een rol spelen. Bij een derde van de jeugd die in het ziekenhuis komt, is er sprake van niet-medische vragen of problemen. Kinderartsen mogen zelf doorverwijzen naar jeugdhulp, maar hebben vaak te weinig kennis over de mogelijkheden van zorg. Daarom verwijzen ze jongeren en ouders door naar de jeugdhulp van hun gemeente. Dit kost veel tijd en niet iedereen vindt de weg. De kinderartsen van het Bravis ziekenhuis herkennen deze situatie. Het Amphia ziekenhuis startte al in 2015 met succes een ziekenhuis-CJG met jeugdverpleegkundigen. Reden om aan de gemeenten in het werkgebied van Bravis te vragen om ook in het Bravis ziekenhuis een ziekenhuis-CJG te organiseren.

Gemeenten

Het ziekenhuis-CJG wordt gefinancierd door de gemeenten. Het doel van het ziekenhuis-CJG is een goede samenwerking tussen de kinderartsen van het Bravis ziekenhuis, de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdhulp. In de praktijk betekent het dat de kinderarts naar het ziekenhuis-CJG kan doorverwijzen wanneer tijdens het bezoek aan de kinderarts (psycho-)sociale klachten naar boven komen waarbij niet duidelijk is welke hulpverlening het beste kan worden ingezet. Het ziekenhuis-CJG neemt vervolgens contact op met het gezin en samen bekijken zij welke hulp nodig is. 

Jeugdverpleegkundigen

De ziekenhuis-CJG’ers helpen als er vragen zijn over opvoeden en opgroeien of omdat er meer speelt dan een lichamelijke klacht. Uniek is dat de ziekenhuis-CJG’ers de situatie vanuit zowel de medische als de sociale invalshoek bekijken. Gesprekken vinden plaats in het ziekenhuis, thuis of op een andere locatie. Vervolgens wordt als dat nodig is een verbinding gelegd met zorgprofessionals of met personen uit het eigen netwerk van het gezin. De ziekenhuis-CJG’ers hebben een achtergrond als jeugdverpleegkundige (0-4 jaar en 4-19 jaar).