HRM-beleid

Bravis ziekenhuis wil een aantrekkelijke werkgever zijn met deskundige en tevreden medewerkers. Om onze maatschappelijke taak goed te kunnen uitoefenen, zijn een gezonde en veilige omgeving essentieel. Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn.

Wij willen de uitstroom van medewerkers verminderen en de instroom en talentontwikkeling stimuleren. Dat betekent dat we met enthousiaste medewerkers samenwerken aan duurzame relaties en het versterken van ons imago. We werken nauw samen met regionale partners om de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Verbeteringen en vernieuwingen op de werkplek komen niet tot stand als medewerkers niet leren. Daarom willen we een lerende organisatie zijn: een organisatie die medewerkers in staat stelt de zorg- en dienstverlening aan te passen aan een omgeving die voortdurend verandert. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en veilig werken wordt vanzelfsprekend. Elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag is daarbij essentieel. We richten ons ook op preventie, een generatiebeleid (leeftijdsfasebewust personeelsbeleid) en het vergroten van de eigen regie van medewerkers.

HRM-beleidskader en HRM

In het HRM-beleid van 2019 stonden de volgende thema’s centraal:

1. Ontwikkeling traject ‘Team en Gedrag’
2. Digitalisering HRM processen
3. Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg
4. Kenniscentrum en leeraanbod
5. Werkgeversbranding
6. Arbo & Gezondheid