Verzuim

De streefcijfers voor het verzuim per 1 januari 2019 waren:

  • een verzuimpercentage van < 4,2% organisatiebreed
  • een meldingsfrequentie van gemiddeld 1,1 keer per jaar per medewerker

Het jaar 2019 is afgesloten met een verzuimpercentage van 4,09% (4,67% in 2018) en een gemiddelde meldingsfrequentie van 1,01 (1,1 in 2018) keer per jaar per medewerker. Vergeleken met de cijfers waarmee het jaar 2018 werd afgesloten, zijn zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie gedaald. Beide streefcijfers zijn gehaald. Bravis ziekenhuis presteert over 2019 beter dan andere organisaties binnen de branche, met een verzuimpercentage dat 1,1% lager ligt en een meldingsfrequentie die 0,16 lager ligt. Over het jaar 2018 ontving Bravis de derde plaats in de Vernet Health Ranking awards, een benchmark onder zorgorganisatie in Nederland.

Cijfers

Aantal medewerkers eind 2019 2.746
Aantal fte's 2019 2.010,8
Instroom 2019 293
Uitstroom 2019 351
Verloop in % 2019 12,9%