Samenstelling Raad van Toezicht

per 31 december 2019

van links naar rechts

Samenstelling Raad van Toezicht

mw. R. Dam-Mieras
dhr. G. Jacobs
mw. S. van Breugel
dhr. K. Wagensveld
mw. A. Baart
dhr. L. van den Nieuwenhuijzen voorzitter
mw. D. Testers (secretaresse RvT)
dhr. R. Aleva

Dhr. L.A.M. (Leon) van den Nieuwenhuijzen RA (1956)

 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Voorzitter commissie Governance en Human Resource

Jaar benoeming:
2012

Jaar herbenoeming:
2016

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2019

Deskundigheidsgebied:
Bestuurlijke kennis van de publieke sector, in het bijzonder de zorg

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Eigenaar Public Serving voor Bestuur en Toezicht Publieke Sector en Interimmanagement Rijksoverheid

Andere nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Aangesloten bij Stichting Loodslicht, platform voor besturingsvraagstukken, communicatie- en organisatieadvies

Dhr. ir. G.P. (Gerhard) Jacobs (1974)

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht
 • Voorzitter commissie Bedrijfsvoering en Financiën
 • Lid commissie Governance en Human Resource

Jaar benoeming:
2012

Jaar herbenoeming:
2016

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2019

Deskundigheidsgebied:
Kennis van vastgoed en huisvesting

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Partner HEVO

Andere nevenfuncties:

 • Bestuurder Stichting WijSamen, stichting voor kleinschalige zorg-onderwijsarrangementen/ jeugdzorginstelling

Dr. J. (Koos) Wagensveld RA (1960)

 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën

Jaar benoeming:
2019

Jaar herbenoeming:
--

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-01-2023

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Lector/professor Financial Control Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Academic Director Master Circulaire Economie HAN
 • Universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen/Faculteit Managementwetenschappen

Andere nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 'Rijn & Aar' U.A. (Nieuwerbrug)
 • Voorzitter Risicio & Auditcommissie OVM 'Rijn & Aar' U.A.
 • Voorzitter commissie Onderzoek HAN
 • Lid Beroepenveldcommissie opleidingen Finance & Control en Accountancy HAN
 • Lid Circulaire Raad Rijk van Nijmegen

Mw. A.P.E. (Annette) Baart MBA (1962)

 • Voorzitter commissie Governance en Human Resource
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Jaar benoeming:
2019

Jaar herbenoeming:
--

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-01-2023

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Woensdrecht

Andere nevenfuncties:

 • Lid Lid Algemeen Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Marklandcollege, Oudenbosch
 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden & West Brabant (VRMWB rampenbestrijding)

Mw. prof. dr. M.C.E. (Rietje) van Dam – Mieras (1948)

 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Jaar benoeming:
2013

Jaar herbenoeming:
2017

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2020

Deskundigheidsgebied:
Kwaliteitsmanagement en zorg

Hoofd- en nevenfuncties:
Andere nevenfuncties:

 • Lid directie TKI Biobased Economy
 • Lid Raad van Toezicht University College Roosevelt
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Impuls Zeeland
 • Lid NWO programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 • Voorzitter Stichting Johan Hendrik van Dale

Mw. mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel (1962)

 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën
 • Op voordracht van de Cliëntenraad

Jaar benoeming:
2016

Jaar herbenoeming:
2020

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
31-12-2019

Deskundigheidsgebied:
Juridische kennis van het openbaar bestuur

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Eigenaar ‘Sandra van Breugel Governance, Onderzoek en Advies’

Andere nevenfuncties:

 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo
 • Voorzitter Cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem
 • Voorzitter Raad van Toezicht CNV Vakmensen! Utrecht
 • Voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Fivoor, Poortugaal
 • Vicevoorzitter raad van commissarissen ACV N.V. Ede
 • Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Centraal, Amersfoort
 • Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Altrecht, Utrecht
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Zeeland-West Brabant, Breda
 • Lid Bestuur Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, Nijkerk

Drs. R.M. (Roel) Aleva (1958)

 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid op voordracht van de Vereniging Medische Staf
 • Lid commissie hoofdlocatie Bravis ziekenhuis
 • Op voordracht van het Stafbestuur

Jaar benoeming:
2018

Jaar herbenoeming:
--

Datum van aftreden na huidige benoemingsperiode:
30-6-2022

Deskundigheidsgebied:
Medisch inhoudelijk

Hoofd- en nevenfuncties:
Hoofdfunctie:

 • Medisch specialist (longarts)

Andere nevenfuncties:

 • Hoofd Zorggroep Impuls
  Afdelingen cardiologie, longgeneeskunde, neurologie, pijngeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en sportgeneeskunde Máxima M C