Ziekenhuis van morgen

In het najaar van 2018 zijn we gestart met het traject Ons ziekenhuis van morgen, om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de medisch-specialistische zorg in onze regio en om medewerkers te inspireren over de ziekenhuiszorg van morgen. Over de veranderingen die gaan komen. Over de noodzaak om nu al na te denken over 2030. En over de noodzaak om de visie op de toekomstige zorg mee te nemen in de nieuwbouwplannen die Bravis de komende jaren gaat ontwikkelen.

De visie fungeert als inspiratie, leidraad en legitimatie voor de fundamentele keuzes die Bravis moet maken met betrekking tot het toekomstige medisch-specialistische aanbod in en buiten het nieuwe ziekenhuisgebouw.

Het proces van visieontwikkeling wordt breed aangepakt, in nauwe samenwerking met alle lagen van de Bravis-organisatie, met regionale zorgpartners en met inwoners uit onze regio. 

De drie fases van het traject

 • De periode tot en met augustus 2019 stond in het teken van het opstellen van een zogenoemde SWOT analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Bravis zijn in kaart gebracht. Op basis van deze analyse zijn elf ontwikkelingen geïdentificeerd die een grote impact kunnen hebben op de inrichting van de medisch-specialistische zorg in onze regio. 
 • Aan de hand van deze elf ontwikkelingen hebben we in de laatste maanden van het jaar een uitgebreide scenario-analyse uitgevoerd, waarin de mogelijke effecten van deze ontwikkeling zijn doorgerekend. De scenario-analyse geeft inzicht in de ontwikkeling van de toekomstige zorgvraag en laat het effect zien van verschillende strategische opties. 
 • In de eerste helft van 2020 zullen we de resultaten van de SWOT en de scenario-analyse gebruiken om in nauwe afstemming met onze omgeving de nieuwe visie te formuleren. 
   

Ziekenhuis van morgen in cijfers

 • 60 ambassadeurs uit alle lagen van de organisatie
 • Week Ons ziekenhuis van morgen in februari 2019
  • 93 inspiratiebriefjes
  • 1.000 brillen uitgedeeld, dus 1.000 gesprekken gevoerd
  • 3 avondworkshops met in totaal 74 deelnemers)
 • 1 seminar met boeiende sprekers en workshops, met 95 deelnemers
 • 13 lunchsessies met 130 deelnemers)
 • 3 SWOT-sessies
 • 1 Future Search
 • 1.000 vragenlijsten ingevuld tijdens de Dag van de Zorg
 • 1 vlogtraining
 • 1 workshop met inwoners
 • 4 nieuwsbrieven verstuurd
 • 4 verpleegkundigen en 1 zorgmanager bezochten Chicago
 • 10 medewerkers van Bravis bezochten Karolinska 
 • Inspiratie Elfdaagse in november