Vrijwilligers, zorginkoop en centralisatie

Bravis ziekenhuis wil een aantrekkelijke werkgever zijn met deskundige en tevreden medewerkers. Om onze maatschappelijke taak goed te kunnen uitoefenen, zijn een gezonde en veilige omgeving essentieel. Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn.

Concentratie magazijnen

Beide locaties van het ziekenhuis hadden nog een compleet ingericht centraal magazijn, bestaande uit een steriel en een niet-steriel magazijn. Het steriele magazijn op de locatie Roosendaal voldeed niet meer aan de eisen om op een verantwoorde manier steriele goederen op te slaan, terwijl het niet-steriele magazijn binnen de locatie Bergen op Zoom niet voldeed aan de gestelde Arbo- en Milieu-eisen. De goedkoopste, efficiëntste en meest toekomstgerichte oplossing bleek het samenvoegen en centraliseren van de steriele en niet-steriele magazijnen. Sinds september 2019 zijn daarom alle steriele goederen in Bergen op Zoom opgeslagen en alle niet-steriele goederen in Roosendaal. Hiermee voldoet Bravis weer aan alle wet- en regelgeving wat betreft de opslag van magazijnartikelen.

Elektrisch-laden.jpg

Inkoop

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) is de grootste Nederlandse inkoopvereniging in de gezondheidszorg. Door (inkoop)volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt.

Overgang nieuwe wasserij

Per april heeft Bravis na 25 jaar de overstap gemaakt van wasserij LIPS+ naar CleanLease. Daarmee heeft Bravis zich aangesloten bij de andere deelnemende ziekenhuizen van de IAZ (een inkoop- en samenwerkingsverband met meerdere ziekenhuizen). Dankzij dit samenwerkingsverband heeft de overstap naar de nieuwe wasserij het Bravis ziekenhuis een aanzienlijk financieel voordeel opgeleverd.

afbreken-rookabris.jpg

I&A

In 2019 heeft I&A vanuit kostenoogpunt en beheersbaarheid van het aantal projecten de externe inhuur sterk gereduceerd en is voornamelijk op eigen menskracht gaan werken. Het aantal projecten is daarmee getemporiseerd.

Vrijwilligers

Op beide hoofdlocaties van Bravis zetten vrijwilligers zich dagelijks in voor patiënten en bezoekers. Het Bravis had de wens uitgesproken om het beleid rond de vrijwilligers op beide locaties gelijk te trekken en te harmoniseren. In 2018 zijn alle vrijwilligers onder de vlag van Bravis gebracht. In 2019 is een geharmoniseerd vrijwilligersbeleid opgesteld. Op basis van dit vrijwilligersbeleid gelden nu eenduidige uitgangspunten voor alle vrijwilligers binnen het Bravis ziekenhuis.

KL_MRI.jpg

Zorgverkoop

Ook in 2019 is het Bravis gelukt om met alle zorgverzekeraars contracten te sluiten. Hierbij zijn de schadelastontwikkeling en de te verwachten zorgvraagontwikkeling onderwerp van gesprek.