Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft 17 zetels. Niet alle zetels van de OR zijn bezet. De OR wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris.

Commissies

De OR werkt met de reguliere commissies Financiën, Arbo en PR. De overige onderwerpen worden verdeeld over twee commissies (commissie 1 en commissie 2). Naast het commissiewerk neemt een aantal leden van de OR ook deel aan werk- en klankbordgroepen. Sinds oktober 2019 werkt de OR bovendien met projectgroepen voor specifieke onderwerpen. De OR richt zich hierbij op de kwaliteit van de medezeggenschap, zoals de samenwerking met het management en de communicatie met de achterban.

Vergadercyclus

De leden van de OR komen elke dinsdag bij elkaar voor de commissies en een plenair overleg. Daarnaast zijn er verschillende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:

 • 7 keer per jaar OR-vergadering tussen de OR-leden onderling
 • 6 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM
 • 1 keer per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van Bestuur en management HRM in aanwezigheid lid Raad van Toezicht
 • 1 keer per jaar sluit een delegatie van de OR aan bij vergadering Raad van Toezicht
 • 7 keer per jaar agendaoverleg tussen Raad van Bestuur, management HRM en het dagelijks bestuur van de OR

Daarnaast zijn er regelmatig overleggen tussen het dagelijks bestuur en het management HRM, heeft de commissie Arbo jaarlijks overleg met de arbo-arts en voeren delegaties van de OR overleg met andere adviesorganen, zoals de VAR en de medische staf. 

Scholingen

De OR heeft in 2019 een aantal scholingen gevolgd, onder meer op het gebied van financiën en arbo. De commissie arbo heeft zich ook onderwerpgericht laten scholen. Daarnaast heeft de OR een zelfanalyse gedaan en besloten meer projectgericht te gaan werken. Op deze manier vergroten de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde onderwerpen die in de organisatie spelen. 

In 2019 heeft de OR de volgende onderwerpen behandeld:

 • Invulling POS en medisch manager
 • Jaarplan duurzame inzetbaarheid
 • Benoeming mevrouw Mennema als voorzitter Raad van Bestuur
 • Deelname bestuur aan CIC
 • Flexibilisering personeel
 • Bravis rookvrij
 • Evaluatie zorgbedrijf
 • Privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens
 • Wervingsprocedure voorzitter Raad van Toezicht
 • Gedragscode
 • Nieuwe hoofdlocatie Bravis en toekomstige geografische plaats van de nieuwe hoofdlocatie
 • Bedrijfsnoodplan Roosendaal
 • Samenwerkingsovereenkomst Bedrijfsartsen5
 • Vitaliteitsportaal
 • Diverse werktijdenwijzigingen, lateralisatie- en integratieplannen 

Ledenlijst Ondernemingsraad

 • Dhr. E. van Rooij  voorzitter
 • Mw. Y. Broos
 • Dhr. P. van Dijk
 • Dhr. A. van Heijden
 • Mw. E. Holdtgrefe
 • Mw. E. van Hooijdonk
 • Mw. L. Jongeneelen
 • Dhr. E. Jonker
 • Mw. I de Kok
 • Dhr. M. Minheere
 • Dhr. R. Plaisier
 • Dhr. K. Potters
 • Mw. L. Rockx
 • Mw. T. Schrauwen
 • Mw. S. de Vos
   
 • Mw. A. Klaver ambtelijk secretaris