Primeur voor apotheek Bravis

De instellingsapotheek van Bravis heeft als eerste in Nederland de nieuwe poliklinische apotheekmodule van Chipsoft in gebruik genomen. Een primeur!

Erwin Monteban, bedrijfskundig manager Apotheken, licht toe: "Voor ons heeft dit als voordeel dat we direct vanuit Medimo, het elektronisch voorschrijfsysteem van onze klant tanteLouise, de medicatieopdrachten kunnen overnemen en deze vervolgens kunnen verwerken. Medimo is daarbij het leidende systeem en ons eigen elektronisch patiëntendossier HiX wordt alleen nog gebruikt voor de logistiek."

Wat is het voordeel hiervan?

"Handmatige invoer is daarbij overbodig geworden. Ook kunnen we nu met een barcodescan de medicatie verzamelen en controleren, wat een handmatige controle overbodig maakt. Ook het proces van automatisch factureren met afwijkende tarieven is hiermee vereenvoudigd en mogelijk gemaakt. Een mooie vooruitgang en efficiencyslag."