Pilot digitale gegevensuitwisseling tussen Bravis en ZRTI

Deze maand is een pilot gestart om radiologiebeelden digitaal te versturen vanuit het Bravis ziekenhuis naar het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) via een ‘XDS-koppeling'. Een XDS-koppeling staat voor een beveiligd digitaal netwerk om medische documenten en beelden te kunnen uitwisselen tussen zorginstellingen. Voor de zekerheid en veiligheid worden tijdens deze pilot, naast de digitale verzending, alle beelden ook nog zoals gebruikelijk op dvd’s gezet.

Delen van informatie

Kees-Jan de Bruijne, applicatiebeheerder van het ZRTI, legt uit: “Door de koppeling wordt veel dubbel werk voorkomen. In de nog gangbare werkwijze brandt de afdeling Radiologie van het Bravis ziekenhuis medische beelden op een dvd en worden deze naar het ZRTI gebracht. Het ZRTI leest deze dvd’s in en zet de beelden in het ZRTI-systeem. Per dag kost dit minimaal anderhalf uur van onze tijd. In de pilot kunnen de beelden, dankzij de koppeling, rechtstreeks digitaal gedeeld worden.” Gerard Groenendijk, zorgmanager Oncologie in Bravis, voegt hieraan toe: “Ook voor onze patiënten zal deze nieuwe ontwikkeling veel voordelen hebben. Alle behandelaars zijn op de hoogte van de meest recente gegevens. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld een onderzoek herhaald moet worden en patiënten kunnen sneller door met hun behandeling.”

Patiëntentoestemming

Over de privacy is goed nagedacht. Wanneer medewerkers van het ZRTI in het systeem patiëntinformatie zoeken aan de hand van het BSN, dan zien ze alleen beelden als de patiënt bij Bravis daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft geven. Zonder toestemming kunnen de medewerkers van het ZRTI dus geen beelden vinden.

Doorontwikkeling

Hoewel deze ontwikkeling een belangrijk moment is alle betrokkenen wordt ook al gesproken over welke informatie nog meer per XDS verstuurd kan worden. Het ZRTI zou bijvoorbeeld ook graag het operatieverslag en de verwijsbrief digitaal ontvangen. XDS leent zich daar in principe prima voor, dus deze mogelijkheid wordt zeker nog onderzocht.