(Inspiratie)Reis naar Chicago

In het kader van Ons ziekenhuis van morgen zijn in september vijf verpleegkundigen vertrokken naar Chicago. Zij maken deze reis om te zien wat we kunnen leren van de Magnet-ziekenhuizen in Chicago. Naast presentaties over het Magnet-systeem liepen ze ook mee met verpleegkundigen tjdens hun dagelijkse werkzaamheden.