Ik Zorg oriëntatiebijeenkomst

Op vrijdag 15 maart vond de gezamenlijke ‘Ik Zorg oriëntatiebijeenkomst’ van Bravis, TWB, Groenhuysen en tanteLouise plaats. Geïnteresseerden konden kennismaken met de verschillende werkvelden in de zorg, op speeddate gaan bij de organisatie van hun keuze en meedoen met verschillende workshops.

Het was een geslaagde avond. Ondanks het zeer slechte weer waren er maar liefst 92 belangstellenden. Velen kwamen zich serieus oriënteren op werken in de zorg. Zij hadden nog geen concreet beeld van de functies en de mogelijkheden die er zijn. Opvallend was het aantal jongere middelbare scholieren dat zich kwam oriënteren op een vervolgopleiding. Bezoekers toonden ook behoorlijk veel interesse in het volgen van een verpleegkundige opleiding via Bravis, met name mbo-v. Alle belangstellenden hebben veel informatie en advies omtrent het werken of studeren binnen de zorg ontvangen.

Deelname Bravis

Vanuit Bravis waren acht vertegenwoordigers vanuit de kliniek, HRM en KOC aanwezig. Zij hebben geïnteresseerden informatie gegeven over Bravis, de voorkomende functies en daarbij behorende opleidingstrajecten