Consultteam Geriatrie aan de slag op alle afdelingen

Bij ziekenhuisopname vormen oudere patiënten een kwetsbare groep. Ze lopen een hoger risico op complicaties die ertoe kunnen leiden dat ze zich in het dagelijks leven minder zelfstandig kunnen redden. Sinds 23 september probeert het consultteam Geriatrie (vermijdbaar) functieverlies als gevolg van ziekenhuisopname te voorkomen.

Wat is eigenlijk een kwetsbare oudere?

"Kwetsbaarheid kun je op verschillende manieren uitleggen," vertelt Patricia van der Pluijm. "Het is geen ziekte, laat dat duidelijk zijn, maar een verzameling van risicofactoren. Kwetsbare ouderen hebben een leeftijd boven de 70 jaar en kampen met meerdere problemen en aandoeningen. Hierdoor hebben ze bij een ziekenhuisopname een verhoogd risico op complicaties zoals infectie, ondervoeding, delier, doorliggen, bijwerkingen van medicatie of een val. Als gevolg van die complicaties kan de patiënt - soms blijvend lichamelijk of geestelijk achteruit gaan. Met alle gevolgen van dien.”

Ingrijpende gevolgen van functieverlies 

Functieverlies kan ertoe leiden dat mensen langer in het ziekenhuis moeten blijven of, eenmaal thuis, zich veel minder zelfstandig kunnen redden, afhankelijker zijn van anderen of soms zelfs niet meer naar de thuissituatie terug kunnen keren. Patricia: "Dat is natuurlijk erg ingrijpend. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de familie. Vooral wanneer je beseft dat sommige complicaties voorkomen hadden kunnen worden. Dat is dan ook het doel waar ons consultteam Geriatrie zich op gaat richten.” 

Risk screening en opvolging

Patiënten van 70 jaar en ouder worden binnen 24 uur na opname gescreend op de vier VMS-thema's kwetsbare ouderen: ondervoeding, lichamelijke beperking, vallen en delier. "Is er naar aanleiding van de RISK-score sprake van een verhoogd risico op kwetsbaarheid, dan gaan wij langs bij de betreffende patiënt. Dat doen we in het hele ziekenhuis, dus niet alleen bij patiënten op de afdeling Geriatrie. Want kwetsbare ouderen kunnen overal in het ziekenhuis liggen.”

Adviezen op maat

"Tijdens een eerste consult beoordelen we de patiënt en geven we preventieve adviezen op maat voor de patiënt, de verpleegkundige én de arts. Constateren we dat de patiënt risico's heeft op functieverlies die tijdens de opname meer aandacht vragen, dan sluiten we het consult niet af. De patiënt blijft dan mede bij ons in behandeling, onder supervisie van de geriater." 

Op de foto van links naar rechts: verpleegkundig specialisten Geriatrie Karin van der Veen (i.o.), Manon van Steen, Patricia van der Pluijm en Sanne de Jong (i.o.)