Bravis en ZorgSaam: onderzoek integratie klinische chemie

Op 3 mei hebben de Raden van Bestuur van Bravis en ZorgSaam een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden tot integratie te onderzoeken van de vakgroepen klinische chemie én de laboratoria van beide ziekenhuizen.

Beide ziekenhuizen willen voor zowel de eerste als de tweede lijn kwalitatief hoogwaardige laboratoriumzorg behouden. Het voorkomen van dubbele diagnostiek de wens tot direct beschikbare patiëntinformatie voor zorgprofessionals vormen belangrijke drijfveren voor dit initiatief. Ook in de medische microbiologie en pathologie in Zeeland en West-Midden Brabant vinden soortgelijke bewegingen plaats.

Verdere verbreding

Het initiatief van de twee ziekenhuizen kan worden gezien als een opmaat naar verdere verbreding in de regio. De bestuurders willen in relatief hoog tempo werken aan de verdere uitwerking van dit initiatief en hopen dat ook andere ziekenhuizen uit de regio zich aansluiten.

Op de foto
vlnr. Lodewijk van de Beukelaar (bestuurslid ZorgSaam),  Mark van Houten (clustermanager ZorgSaam), Hans Ensing (bestuursvoorzitter Bravis), dr. Herman Ulenkate (hoofd klinisch chemisch lab ZorgSaam), dr. Ralf Triepels (hoofd klinisch chemisch lab Bravis), Anton Valk (zorggroepmanager Bravis) en Leo Broekman (extern adviseur Ateroa).