KinderAdviesRaad

De KAR is een raad met en vóór kinderen. De KAR helpt de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis, de dokters, de verpleegkundigen, maar ook ouders en anderen, om de rechten van kinderen in het ziekenhuis te bewaken. De KAR wil hiermee bereiken dat de zorg en het verblijf van kinderen in het Bravis ziekenhuis nog beter wordt. De KAR heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Er zijn in 2019 vier nieuwe KAR-leden benoemd: Florijn Kielmans, Kyra Eerens, Lotte van Dongen en Merel Raats.

Deelname aan werkgroepen en activiteiten

 • De KAR is aangesloten bij een werkgroep om mee te denken over de renovatie van de kinderdagopname. Er is gesproken met zowel verpleegkundigen als designers en architecten. Uit deze besprekingen is een grote verbetering op de afdeling voortgekomen. 
 • Er zijn op advies van de KAR vier ideeënbussen op beide locaties van het Bravis ziekenhuis geplaatst. Deze zijn bedoeld voor kinderen en hun ouders om verbeterideeën in te kunnen brengen. De ideeën en suggesties die hieruit voortkomen, worden op de vergaderingen besproken, waarna de KAR eventueel actie onderneemt. 
 • Leden van de KAR bezoeken om de beurt de patiënten van de afdeling Kind en jeugd, voorafgaand aan de vergadering.

Werkgroepen

 • De werkgroep Landelijke Dag 2019
  Deze werkgroep kwam bij elkaar om de landelijke dag van Kinder Advies Raden voor te bereiden. Deze dag werd dit jaar in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gehouden en had als thema pijn. Daar heeft onze KAR zichzelf door middel van een film gepresenteerd. Er waren die dag zeventien Kinder Advies Raden uit het hele land aanwezig.
   
 • De werkgroep Digitafel
  Deze werkgroep heeft advies gegeven over de inhoud en ontwerp van de Digitafel voor de Kinderafdeling. Ook heeft de KAR geadviseerd waar de tafel geplaatst ging worden.
   
 • De werkgroep Activiteiten
  Deze werkgroep heeft een activiteit georganiseerd om Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur, buiten het ziekenhuis te ontmoeten. Het uitje was succesvol, leuk en leerzaam. Daarnaast is er een workshop “Bonbons maken” georganiseerd voor alle KAR-leden. Deze workshop was op een locatie buiten het ziekenhuis was niet alleen gezellig maar ook leerzaam en lekker
 • De werkgroep Website
  Deze werkgroep heeft meegedacht met de afdeling Communicatie over het aantrekkelijker maken van de website van Kind en Jeugd en het creëren van een app met een daarbij behorende mascotte. Deze mascotte komt terug op de website, de app en de Kinderafdeling. Er zijn ook gesprekken geweest om een nieuwe folder te ontwerpen voor de KAR en het werven van nieuwe KAR-leden. In de loop van het jaar is de naam van de werkgroep ”Website” veranderd in werkgroep “Communicatie”.
   
 • Werkgroep Maaltijden
  In de tweede helft van 2019 is de werkgroep “Maaltijden” in het leven geroepen. Hier wordt nagedacht en geadviseerd over het verbeteren van de maaltijden voor kinderen in het Bravis ziekenhuis. De evaluatie van de vernieuwingen zal begin 2020 plaatsvinden.
KAR-BEW.jpg

Leden van de KAR

 • Julian Antens
 • Pieter Knipscheer
 • Lise de Groen
 • Marit Fase
 • Jonathan Bout
 • Cecile Sonneveld
 • Iris Martijnse
 • Myrthe van Alphen 
 • Willemijn Borsboom 
 • Florijn Kielmans (niet op de foto)
 • Kyra Eerens
 • Lotte van Dongen 
 • Merel Raats

 

 • Joop Verkerk (begeleider) 
 • Linda Blok (secretaresse)